Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2015