Ukončenie živnosti a súvisiace povinnosti podnikateľa