Platenie odvodov za zamestnávateľa a SZČO v čase mimoriadnej situácie