Minimálne odvody SZČO od 2021, NČZD od 2021, príspevky na deti