Blíži sa povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel